ONZE PRIVACYVERKLARING & ONS COOKIEBELEID

Privacyverklaring

Van toepassing sinds 25 mei 2018 – Laatst bijgewerkt op 27 juni 2018.

Piessens Electro Industrie, met maatschappelijke zetel in de Begijnenstraat 43-47 te Sint-Niklaas en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0448.505.531, draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij willen de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking. Hierbij respecteren wij de Belgische regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

In deze aanwijzingen m.b.t. de gegevensbescherming lichten wij u toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij hiermee doen, voor welke doeleinden we dit doen, op welke juridische bepalingen dit berust en welke rechten u bezit m.b.t. het aanpassen, beperken en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle individuen die met de producten en diensten van Piessens Electro Industrie in contact komen. Het heeft betrekking op zowel de online als offline verzameling van de gegevens. Wij willen u er ook op wijzen dat wij persoonsgegevens gegevens verzameld via het ene kanaal kunnen combineren met gegevens die wij verzamelen via een ander kanaal.

Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Van zodra een proces met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens wijzigt, zal dit document ook worden aangepast. Gelieve regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen aan deze privacyverklaring werden uitgevoerd.


Waar verzamelen wij persoonsgegevens?

Via de hieronder beschreven methodes verzamelen wij uw persoonsgegevens:

 • Website: Het invullen van het contactformulier, het invullen van het formulier ter inschrijving voor onze nieuwsbrief en het surfgedrag op onze website. Enkel in gevallen waarin de website specifiek aangeeft dat het verstrekken van gegevens verplicht is (*), en u deze gegevens niet wenst door te geven, kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid of werking hiervan.
 • Social Media: Het liken van de facebook-pagina ‘Piessens Electro Industrie nv’ (@piessenselectro) en het sturen van privéberichten (via Facebook Messenger).
 • E-mailberichten, sms’en en andere elektronische berichten: Het elektronische verkeer tussen u en Piessens Electro Industrie.
 • Telefonische interactie: Het telefonische verkeer tussen u en Piessens Electro Industrie.
 • Persoonlijke interactie: Gegevens verkregen door uw bezoek aan de winkelruimte/magazijnen/ werkplaats van ons bedrijf.
 • Offline inschrijvingsformulieren: Het invullen van geprinte formulieren die wij verzamelen voor wedstrijden, promoties of events.
 • Interactie d.m.v. onze advertenties: Bijvoorbeeld door het klikken op advertenties op websites van een derde partij (Google).
 • Gegevens van andere bronnen: Camerabeelden in het bedrijf en data die we verkrijgen als we andere bedrijven overnemen.

Hoe en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het type persoonsgegeven dat wij van u verzamelen, is afhankelijk van hoe u met ons in contact komt. Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij mogelijks van u verzamelen:

 • Persoonlijke en elektronische contactinformatie: Dit omvat alle persoonsgegevens die ons toestaan contact met u op te nemen. Bijv.: naam, voornaam, taal, post-/leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel) en sociale-netwerkgegevens.
  Bij zakelijke klanten omvat dit ook de bedrijfsgegevens, waaronder adres, vaste en/of mobiele telefoon, e-mailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de Kamer Van Koophandel.
 • Consumptie-/leveranciersgewoonten: Dit omvat een historiek van alle goederen en diensten waarvoor u offerte heeft aangevraagd en/of die door onze firma aan u werden geleverd (ook omgekeerd geldig in functie van leveranciers).
 • Consumenten-/leveranciersfeedback: Dit omvat informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten.
 • Financiële en betalingsinformatie: Dit omvat alle informatie die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen in onze winkelruimte (solvabiliteit, beroepsactiviteit, etc.). Dit omvat ook de gegevens van uw bank- of kredietkaart (bijv. kaartnummer, naam van kaarthouder, vervaldatum, etc.) of andere voorwaarden m.b.t. betalingen. Wij verwerken en behandelen deze gegevens volgens de geldende wetten en beveiligingsnormen.
 • Beeldopnamen: Dit omvat de videobeelden waarop u zichtbaar bent tijdens uw bezoek aan ons bedrijf. Verschillende camera’s hangen verspreid in onze gebouwen.
 • Technische informatie over computer/mobiel apparaat: Dit omvat alle informatie over de technologische apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken. Bijv.: IP-adres (Internet Protocol), type besturingssysteem en de soort/versie van uw webbrowser.
 • Informatie over het gebruik van websites/communicatie: Bij het navigeren op onze website/door onze nieuwsbrief, gebruiken wij technologieën om gegevens automatisch te verzamelen. Dit omvat het klikken op links, welke pagina’s/inhoud u bekijkt en hoe lang, responstijden en downloadfouten. We verkrijgen deze gegevens dankzij cookies en webbakens.
 • Door consumenten/leveranciers gegenereerde inhoud: Dit omvat alle inhoud die u creëert en met ons deelt op externe sociale netwerken. Bijv.: foto’s, video’s, persoonlijke verhalen/ervaringen of soortgelijke media/inhoud. Wanneer de consument ons dit toestaat, kunnen wij deze inhoud publiceren met het oog op klantenbinding op onze website en externe sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn.
 • Informatie van externe sociale netwerken: Dit omvat de informatie die deel uitmaakt van uw profiel en die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk en waarvoor u het sociale netwerk toestemming hebt gegeven om deze met ons te delen. Bijv. naam en e-mailadres. Wij kunnen deze informatie raadplegen en verzamelen van zodra u onze pagina op externe sociale netwerken liket/volgt, of indien u contact met ons opneemt via het externe sociale netwerk. Indien u niet wenst dat wij deze informatie kunnen raadplegen en verzamelen, verwijzen wij u naar de website van het externe sociale netwerk in kwestie.

Indien mogelijk, proberen wij ook de datum waarop wij deze gegevens hebben verzameld zoveel mogelijk te registreren. Wij willen u erop wijzen dat wij vertrouwen op de juistheid van de door u doorgegeven persoonsgegevens en dat u dus verantwoordelijk bent voor het correct doorgeven hiervan. U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren.


Wat doen wij met persoonsgegevens van kinderen?

Piessens Electro Industrie verzamelt en verwerkt bewust geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien wij vaststellen dat dit toch onbewust gebeurt of is gebeurd, zullen wij deze persoonsgegevens onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen. Wij verzamelen en verwerken wel bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, indien wij deze rechtstreeks verkrijgen van een ouder of wettelijke voogd én zij hiervoor hun expliciete toestemming geven.


Wat met cookies, logbestanden en webbakens?
 • Cookies: Onze website (www.piessenselectro.com) maakt gebruik van cookies om automatisch informatie op te slaan die een volgend bezoek aan de website kunnen vereenvoudigen (bijv. taalinstelling, weergave, etc. ). Het gebruik van cookies kan u beheren, in- en uitschakelen in de instellingen van uw browser. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, bestaat de kans dat uw bezoek aan onze website minder vlot verloopt.
 • Logbestanden: Dit omvat informatie met betrekking tot websiteactiviteiten en surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen ons de website te optimaliseren in functie van verbetering en beveiliging.
 • Webbakens: Webbakens worden toegevoegd aan onze elektronische nieuwsbrieven die wij per e-mail naar u verzenden. Deze tools verzamelen informatie over hoe u reageert op onze elektronische nieuwsbrieven (Bijv. tijdstip waarop u de nieuwsbrief opent, op welke links u klikt, etc.). Daarnaast zijn deze ook terug te vinden op onze website (www.piessenselectro.com) om meer informatie in te winnen met betrekking tot uw websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, etc.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het volgende overzicht vindt u terug voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en wat de reden hiervoor is. Wij willen u erop wijzen dat wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk proberen te centraliseren door te combineren en aan te vullen in één fiche. Daarnaast zijn alle hierna vermelde doeleinden relevant voor ieder individu:

Klantenservice voor, tijdens en na verkoop: We gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk contactgegevens) om u te kunnen contacteren in verband met verdere vragen, updates en opmerkingen

 • Contractuele verplichtingen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Met uw toestemming
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Services en diensten optimaliseren
  • Efficiënter zijn

Afhandeling van bestellingen/onderhoud/reparatie en herstel: Wij gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk contactgegevens en betalingsinformatie) om uw bestellingen en binnengebrachte te onderhouden/herstellen machines op te volgen, uw klantendossier te beheren, om boekhoudkundig de juiste stappen te kunnen ondernemen en om fraude en misbruiken te kunnen bestrijden.

 • Contractuele verplichtingen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Efficiënter zijn
  • Producten en diensten verbeteren
  • Assets en personeel beschermen

Nieuwsbrieven: We gebruiken uw persoonsgegevens (elektronische contactgegevens), waarmee u zich geheel vrijwillig heeft aangemeld via het inschrijvingsformulier of via het contactformulier op onze website, om u maandelijks een nieuwsbrief toe te sturen met onze laatste nieuwe producten, promoties en afwijkende openingsuren.

 • (Pré-)Contractuele verplichtingen
 • Met uw toestemming
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Kennisgeving van producten en promoties die u mogelijks interesseren
  • Kennisgeving van afwijkende openingsuren en u hiervan op de hoogte brengen

Externe sociale netwerken: We gebruiken uw persoonsgegevens (elektronische contactgegevens), waarmee u onze pagina liket/volgt, om contact te kunnen opnemen in geval van verdere vragen of opmerkingen indien we over geen enkele andere contactgegevens beschikken.

 • (Pré-)Contractuele verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Services en diensten optimaliseren
  • Efficiënter zijn

Cookies/vergelijkbare technologieën, logbestanden en webbakens: We gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk technische informatie over uw computer/mobiel apparaat en informatie over het gebruik van websites/communicatie), om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen.

 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Efficiënter zijn
  • Website verbeteren

Beveiliging/bewaking: Wij gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk camerabeelden) ten behoeve van de dienstverlening in onze winkelruimte, diefstal van assets (zowel materieel als geldelijk) te kunnen detecteren en het personeel te beschermen. Indien noodzakelijk, kunnen wij deze camerabeelden voorleggen aan de bevoegde instantie.

 • (Pré-)Contractuele verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Assets en personeel beschermen
  • Fraude en inbreuken bestrijden
  • Services en diensten verbeteren
  • Efficiënter zijn

Wettelijke redenen: Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • Indien de geldende wetgeving dit voorschrijft
 • Naar aanleiding van juridische procedures
 • Naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen
 • Om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze website af te dwingen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen, zijnde:
  • Wettelijke verplichtingen naleven
  • Assets en personeel beschermen

Aan welke derden kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Piessens Electro Industrie draagt uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor het voortbestaan van onze onderneming, over naar de volgende types van externe organisaties:

 • Dienstverleners: Dit omvat externe bedrijven die ons helpen ons bedrijf te runnen (bijv. het afhandelen van bestellingen, verwerken van betalingen, opsporen van fraude, boekhouding, juridische bijstand, beheer van websites, beheer van nieuwsbrieven en beheer/onderhoud van onze IT-, telefonie- en camera-installaties). Zij hebben enkel in onze naam en enkel voor het uitvoeren van de taken die door ons werden opgedragen toegang tot uw persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.
 • Ratingbureaus/incassobureaus: Dit omvat externe bedrijven die ons helpen, voor zover de huidige wetgeving dit toestaat, uw kredietwaardigheid te controleren of om langdurig openstaande facturen te kunnen innen.
 • Externe bedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden: Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door. Indien u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven hebt, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die van uw diensten/producten gebruik wenst te maken in het kader van positieve mond-tot-mondreclame. Bij het aanvragen van uw toestemming, vermelden wij steeds wie uw gegevens wenst te ontvangen.
 • Externe ontvangers die persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname: Om juridische redenen, of in het kader van een fusie/overname, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden.

Indien uw persoonsgegevens overgedragen moeten worden naar instanties buiten de Europese Economische Unie, zien wij toe op de bescherming van uw persoonsgegevens via specifieke contractuele verplichtingen, Privacy Shield of andere wettelijk erkende beveiligingsmechanismen.

Piessens Electro Industrie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade door het foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.


Hoe lang bewaren bij uw persoonsgegevens?

Piessens Electro Industrie verwerkt en bewaart uw gegevens gedurende een periode die nodig is voor het doeleinde van de verwerking. Hiervoor hanteren wij de volgende criteria:

 • Wij gebruiken een kopie van uw persoonsgegevens om u te identificeren, zolang:
  • wij een commerciële relatie met u hebben en u hiervoor uw toestemming heeft gegeven (bijv. inschrijving voor onze nieuwsbrief)
  • wij uw persoonsgegevens noodzakelijk achten, zoals beschreven in deze verklaring en we hiervoor ook een geldige juridische basis hebben
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dit met het oog op fiscale verplichtingen is, of we deze nodig hebben om onze rechten te vrijwaren.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Piessens Electro Industrie neemt de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen. Wij willen u er echter wel op wijzen dat de onderstaande maatregelen niet gelden voor informatie die u zelf op openbare plaatsen deelt (bijv. op externe sociale netwerken).

 • Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens: Onze personeelsleden en andere gemachtigden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die zij specifiek nodig hebben voor de uitoefening van hun job.
 • Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen: Wij maken gebruik van exploitatieomgevingen die voorzien zijn van redelijke maatregelen om ongeoorloofde toegang te vermijden en de bescherming van uw persoonsgegevens ter harte nemen. Wij willen u erop wijzen dat, hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, het verzenden van informatie via het internet jammer genoeg nooit volledig veilig is. Wij kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens dus niet garanderen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kan steeds de hieronder omschreven rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • U kan uw toestemming tot het verzamelen en verwerken van gegevens te allen tijde intrekken: U heeft steeds het recht uw toestemming tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, ook indien u hiervoor zelf eerder reeds toestemming gegeven heeft.
 • U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • U kan steeds toegang krijgen tot uw persoonsgegevens: U heeft steeds het recht om te weten of wij de gegevensverwerking uitvoeren, kennisnemen van bepaalde aspecten en u heeft ook het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • U kan steeds uw persoonsgegevens controleren en rectificatie verzoeken: U heeft steeds het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, te controleren en wijzigingen hieraan te verzoeken.
 • U kan steeds de verwerking van uw persoonsgegevens beperken: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door onze firma laten beperken. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor geen ander doeleinden dan het zuiver opslaan. Wij willen u erop wijzen dat wij in dit geval niet kunnen garanderen alle dienstverleningen te kunnen uitvoeren.
 • U kan steeds uw persoonsgegevens laten verwijden: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen, indien hieraan verplichte wettelijke bewaringstermijnen aan verbonden zijn.
 • U kan steeds uw persoonsgegevens kosteloos laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke: U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens kosteloos naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • U kan steeds klacht indienen: U mag ons in eerste instantie steeds contacteren indien u niet akkoord bent met, of vragen heeft over de verzameling, verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens. Dit kan steeds door een e-mail te sturen naar info@piessenselectro.com of door ons te schrijven op het postadres: Piessens Electro Industrie NV, Begijnenstraat 43-47, 9100 Sint-Niklaas, België. Indien we onderling niet tot een oplossing kunnen komen of wij de reactietermijn niet respecteren, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (zie ‘Wie kan u contacteren m.b.t. de gegevensverwerking?’).

Uw verzoek wordt steeds kosteloos en binnen een periode van één maand behandeld.


Hoe bepaalt u welke gegevens we gebruiken of openbaar maken?

Hieronder vindt u een lijst met tools, waarmee u controle kunt uitoefenen over de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Cookies/Vergelijkbare technologieën: U kan via uw browser de instelling met betrekking tot het beheren, waarschuwingsmeldingen en het aan- en uitschakelen van de cookies aanpassen.
 • Nieuwsbrieven: U kan zich via het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier of door op het contactformulier de daarvoor bestemde checkbox aan te vinken. Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde uitschrijven via de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief. Wij willen u er op wijzen dat, indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, u nog steeds administratieve mededelingen van ons zal ontvangen (bijv. offertes, opdrachtbevestigingen of andere transacties).
 • Externe sociale netwerk: U kan steeds via de accountinstellingen van het externe sociale netwerk instellen welke persoonsgegevens u met ons en anderen wenst te delen, en welke niet

Wie kan u contacteren met betrekking tot de gegevensverwerking?

De eigenaar en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en -bescherming is:

Piessens Electro Industrie NV
Begijnenstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas
België
Ondernemingsnr.: 0448.505.531

Indien u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze privacyverklaring of onze processen i.v.m. gegevensverwerking, kan u steeds contact opnemen via het contactformulier, info@piessenselectro.com of door ons te schrijven op het bovenstaande adres. Daarnaast kan u ons ook steeds telefonisch bereiken op het nummer +32 (0)3/777 88 80.

Bij ontvangst van een klacht m.b.t. de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, zullen wij deze bevestigen en onderzoeken binnen een verantwoorde termijn van 1 maand.

Indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd, kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit, met name de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel.: +32 (0)2/274 48 00 – Fax: +32 (0)2/274 48 35 – commission@privacycommission.be).

Copyright © juni 2018 Piessens Electro Industrie


Cookiebeleid

Van toepassing sinds 25 mei 2018 – Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018.

Piessens Electro Industrie, met maatschappelijke zetel in de Begijnenstraat 43-47 te Sint-Niklaas en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0448.505.531,  draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij willen de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking. Hierbij respecteren wij de Belgische regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

In deze aanwijzingen lichten wij u de gebruikersvoorwaarden van onze website, zijnde www.piessenselectro.com toe.

Het gebruik van deze website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. We houden ons ten alle tijden het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.  

Meer informatie m.b.t. de gegevensverwerking van persoonsgegevens, kan u terugvinden in onze privacyverklaring.


Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruikt van cookies om automatisch informatie op te slaan die een volgend bezoek aan de website kunnen vereenvoudigen (bijv. taalinstelling, weergave, etc.). Deze kleine deeltjes code zijn in de diverse webbrowsers geïnstalleerd en ondersteunen ons bij het verlenen van de dienst volgens de beschreven doeleinden.

Het gebruik van cookies kan u steeds beheren, in- en uitschakelen in de instellingen van uw browser. Via de volgende links, vind u meer informatie over deze instellingen per browser: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Edge. U kan hierbij ook steeds reeds geïnstalleerde cookies verwijderen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, bestaat de kans dat uw bezoek aan onze website minder vlot verloopt.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinnaam: piessenselectro.com. Onze website bevat ook hyperlinks die verwijzen naar websites van derden. Voor de informatie gepubliceerd op deze websites, zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk.


Welke cookies zijn terug te vinden op onze website?
Statistische cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat ons bedrijf een beeld krijgt over de interactie tussen onze website en de bezoekers. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd, anoniem verwerkt en aan ons gerapporteerd. Op basis van deze informatie kunnen wij zelf onze website evalueren en het gebruiksgemak hiervan voor de bezoekers optimaliseren.

_ga (HTTP)
piessenselectro.com
Registreert een unieke ID om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker onze website gebruikt.
Vervalt na 2 jaar

_gat (HTTP)
piessenselectro.com
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te verhogen
Vervalt na sessie

_gid (HTTP)
piessenselectro.com
Registreert een unieke ID om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker onze website gebruikt.
Vervalt na sessie

collect (pixel)
google-analytics.com
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen i.v.m. het gedrag en het apparaat van de bezoeker. Het traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Vervalt na sessie

Marketing gerelateerde cookies

Deze cookies worden gebruikt om het zoekgedrag van de bezoeker van onze website te analyseren. Op basis van deze informatie kunnen we onze advertenties beter afstemmen op het effectieve doelpubliek en worden ook relevantere advertenties aan bezoekers getoond.

Ads/conversion/# (Pixel)
google.com
Verstuurt gegevens over de prestatie van een advertentie.
Vervalt na sessie

IDE (HTTP)
doubleclick.net
Gebruik door Google DoubleClick om te registreren en te rapporteren wat de bezoeker van de website doet na het bekijken of het klikken op één van de advertenties.
Vervalt na 2 jaar

NID (HTTP)
google.com
Registreert een unieke ID het apparaat van een terugkerende bezoeker detecteert. Deze ID wordt gebruikt voor doelgerichte advertenties.
Vervalt na 6 maanden

test_cookie (HTTP)
doubleclick.net
Gebruikt om te controleren of de webbrowser van de gebruiker cookies ondersteunt.
Vervalt na sessie


Wat met de gepubliceerde informatie op onze website?

Wij besteden veel aandacht aan het gebruiksgemak en het up-to-date houden van onze website. Toch kunnen we nooit volledig garanderen dat de informatie op www.piessenselectro.com juist en actueel is.

Piessens Electro Industrie houdt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van deze website.

Alle informatie die op onze website gepubliceerd is, zijnde vormgeving, teksten, gegevens, afbeeldingen, merken, filmpjes en andere elementen, behoren tot de intellectuele eigendom van Piessens Electro Industrie en worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht en andere geldende voorschriften.

Het gebruik van onze website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De ter beschikking gestelde informatie, zoals hiervoor omschreven, mag niet gereproduceerd worden in welke vorm en met middel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot rechtsvolging. De vraag tot het gebruik van de informatie op onze website kan worden gestuurd via e-mail naar info@piessenselectro.com.


Wie kan u contacteren met betrekking tot de gegevensverwerking?

De eigenaar en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en -bescherming is:
Piessens Electro Industrie NV
Begijnenstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas
België
Ondernemingsnr.: 0448.505.531

Indien u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze privacyverklaring of onze processen i.v.m. gegevensverwerking, kan u steeds contact opnemen via info@piessenselectro.com of door ons te schrijven op het bovenstaande adres. Daarnaast kan u ons ook steeds telefonisch bereiken op het nummer +32 (0)3/777 88 80.

Bij ontvangst van een klacht m.b.t. de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, zullen wij deze bevestigen en onderzoeken binnen een verantwoorde termijn.

Indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd, kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit, met name de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel.: +32 (0)2/274 48 00 – Fax: +32 (0)2/274 48 35 –commission@privacycommission.be).

Copyright © juni 2018 Piessens Electro Industrie