UITBALANCERINGEN

Onbalans is een reden tot vroegtijdig uitvallen van machines. Daarom is het belangrijk om trillingen in machines, die worden veroorzaakt door draaiende onderdelen, zoveel mogelijk te vermijden. Het uitbalanceren van deze draaiende onderdelen vormt hierbij zeer vaak de oplossing voor dit probleem.

In onze eigen werkplaats

In ons herstelatelier beschikken we over een mobiel toestel om draaiende onderdelen, zoals bijvoorbeeld ventilatoren, te controleren en uit te balanceren. De uitbalancering van roterende onderdelen houdt het volgende in:

  • Meten van eventuele ontoelaatbare trillingen
  • Uitvoeren van een dynamische uitbalancering

Op aanvraag stellen wij ook en rapport op met de bevindingen.


Op locatie

Met ons mobiel toestel is het ook mogelijk om een uitbalancering op locatie te laten uitvoeren. Ook hier kunnen wij op aanvraag een rapport opstellen met de bevindingen.