UITMETEN VAN ELEKTROMOTOREN

In onze werkplaats kunt u ook terecht voor het uitmeten van elektrische motoren. Wij beschikken namelijk over diverse meetsystemen om de conditie van elektromotoren te bepalen.

Ook het uitmeten van monofazige motoren is geen probleem. Hiervoor beschikken we over een condensator-testbank om de juiste benodigde capaciteit te bepalen.

Mogelijke tests

Meggeren

Testen van de isolatieweerstand tussen de verschillende fasen en de aarding

Hoogspanningstest

Testen of er nog voldoende isolatie aanwezig is

Surge-test

Testen of alle wikkelingen zich nog in perfecte staat bevinden

Stroom- en spanningstest

Testen of de volledige werking van de motor nog in goede conditie is